تبیین مبانی آشپزی با تاکید بر اصول فکری مکتب مینی مالیسم

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 192

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CELPL03_044

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

چکیده مقاله:

حوزه های متعدد هنری دارای روابط ومناسبات گسترده ای در سطح زندگی است که هر یک با سازوکارهای متعدد اجتماعی سهم قابل توجهی را در انتقال روابط ومناسبات فرهنگی ایفا می کند .در این راستا مکتب هنری مینی مالیسم با برخورداری ازسازوکارهای بنیادین هنری دارای عناصر ومضامین متنوعی است که گویای ساختار یک حوزه ی هنری است .پژوهش حاضر به تبیین مراتب گسترده ی مقوله ی هنری آشپزیبر مبنای مبانی ساختاری مکتب مینی مالیسم می پردازد.

نویسندگان

فاطمه عموزاده ی تبریزی

شف وکارشناس آشپزی،دانشگاه علمی وکاربردی