خانم دکتر فریده حق بین

Dr. Farideh Haghbin

گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182025)

7
44
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی