آقای دکتر علیرضا خرمایی

Dr. Ali Reza Khormaie

دانشیار دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (379103)

1
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی