بررسی ارجاع گفتمانی در زبان فارسی بر اساس سلسه مراتب کهنگی گاندل، هدبرگ و زاخارسکی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 210

فایل این مقاله در 44 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LS-3-4_005

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

یکی از مباحث اصلی در تحلیل گفتمان ساخت اطلاعی است. تاثیر ساخت اطلاعی را در صورت نحوی، واجشناختی و ساخت واژی جمله میتوان دید. در حوزه تاثیر ساخت اطلاعی بر صورت ساختواژی جمله، مبحثی تحت عنوان ارجاع گفتمانی وجود دارد. در این مقاله، ارجاع گفتمانی در رمان ،((مدیر مدرسه )) و کتاب ((زبان و تفکر)) بر اساس سلسله مراتب کهنگی گانادل، هدبرگ و زاخارساکی (Gundel, Hedberg and Zacharski,1993) که یک مدل شناخی است. بررسی شده است. در سلسله مراتب شش وضعیت شناختی تعریف شده و ایده اصلی این است که انتخاب به صورت لفظ ارجتعی بستگی به وضعیت شناختی مرجع در ذهن شونده (خواننده) دارد در مقاله حاضر 12 صورت ارجاعی مختلف انتخاب شده است و براساس مثال هایی گردآوری شده مزیت های شناختی هر صورت ارجاعی در قالب یک جدول ارایه می شود. در نهایت براساس ارقام بدست آمده-مشخص می شود که پیش بینی های سلسله مراتب کهنگی تا چه حد با داده های زبان فارسی سازگار است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا خرمایی

استادیار زبانشناسی بخش زبانهای خارجی و زبانشناسی دانشگاه شیراز

الینا سکروچی

دانش آموخته کارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه شیراز