خانم دکتر بتول علی نژاد

Dr. Batool Alinejad

دانشیار دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (224361)

3
51
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی