آقای دکتر بهمن گرجیان

Dr. Bahman Gorjian

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (296044)

8
25

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی