خانم دکتر فاطمه کوپا

Dr. Fatemeh Kopa

استاد. دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (468374)

1
51
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی