خانم دکتر فرزانه فرح زاد

Dr. Farzaneh Farahzad

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178291)

1
13
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی