ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات زبان و زبان شناسی

تعداد نتایج در هر صفحه

International Journal of Language Testing

حوزه های تحت پوشش:آمار و احتمالات, زبان و زبان شناسی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شاپای الکترونیک: 2476-5880

Journal of Modern Research in English Language Studies

حوزه های تحت پوشش:زبان و زبان شناسی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2676-5357
شاپای الکترونیک: 2676-5985

Recherches en langue française

حوزه های تحت پوشش:زبان و زبان شناسی

شماره استاندارد: 2676-6469
شاپای الکترونیک: 2676-6450

Arabic Syntactic Inquiries

حوزه های تحت پوشش:زبان و زبان شناسی

شماره استاندارد: 7716-2676

Journal of new advances in English Language Teaching and Applied Linguistics

حوزه های تحت پوشش:زبان و زبان شناسی

شماره استاندارد: 2927-2676
شماره استاندارد: 2676-4199
شاپای الکترونیک: 2676-5098
شماره استاندارد: 7210-2645

Journal of Language Horizons

حوزه های تحت پوشش:زبان و زبان شناسی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2588-350X
شاپای الکترونیک: 2588-5634

Journal of Language Teaching, Literature & Linguistics

حوزه های تحت پوشش:زبان و زبان شناسی

شاپای الکترونیک: 2645-3428
شماره استاندارد: 2251-7987
شاپای الکترونیک: 2588-7041

برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی