مطالعات دانشنامه نگاری

Encyclopedic studies

 نشریه مطالعات دانشنامه‌نگاری در زمینه مطالعات میان‌رشته‌ای (اختصاصی) به زبان فارسی با گستره سراسری در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ موفق به اخذ مجوز شماره ۷۹۳۹۲ شد.

اهداف نشریه:

۱. بررسی و تحلیل محتوای دانشنامه‌های مختلف

۲. بررسی ساختارهای کلی دانشنامه‌ها و همچنین ساختار مقالات دانشنامه‌‌ای

۳. بررسی تاریخی دانشنامه‌ها در ایران و جهان

۴. بررسی دانشنامه‌های عمومی و تخصصی

۵. بررسی شیوه‌های دانشنامه‌نگاری در ادوار مختلف

۶. بررسی فرایندهای دانشنامه‌نویسی در دانشنامه‌های مختلف

چشم‌اندازها:

۱. دستیابی به الگوهای استاندارد و قابل اتکا در دانشنامه‌نویسی به زبان فارسی

۲. دستیابی به ساختار دقیق و متقن در دانشنامه‌نویسی به زبان فارسی

۳. حصول به شیوه‌نامه‌های دانشنامه‌ای در موضوعات مختلف

۴. ترسیم جایگاه دانشنامه‌ها در نقشه پیشرفت علمی جامعه

۵. تبیین دانشنامه‌ها در آگاهی بخشی عمومی به آحاد جامعه