دوفصلنامه حکمت معاصر

Contemporary wisdom

دوفصلنامه علمی‌پژوهشی «حکمت معاصر» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از بهار و تابستان سال ۱۳۸۹ منتشر شده است. این نشریه به همت پژوهشکده حکمت معاصر برای انعکاس و ارائه دستاوردهای مطالعات علمی و پژوهش‌های استادان و پژوهشگران معاصر در حوزه سنت حکمی اسلامی (اعم از فلسفه، کلام و عرفان اسلامی) و موضوعات مرتبط با آن (اعم از مطالعات میان‌رشته‌ای و کاربردی) فعالیت می‌کند.

این نشریه به استناد نامه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۳/۷۷۶۷۹ و تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۰ رتبه علمی‌پژوهشی دریافت کرده است. همچنین نوبت انتشار نشریه حکمت معاصر براساس مجوز شماره ۳/۱۸/۲۱۳۰۱۶ به تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ از فصل‌نامه به دوفصلنامه تغییر کرده است.

مقالات نشریه به دو زبان فارسی یا انگلیسی انتشار می‌یابد.