نقدنامه زبان و ادبیات عربی

book review journal of Arabic language and literature

بی تردید، نقد و بررسی متون علمی دانشگاهی و برنامه های آموزشی، نقش مهمی در پرورش تفکر نقادانه و ایجاد روحیه ی نقد و نقد پذیری در محافل دانشگاهی ایفا می کند. در همین راستا، مجله «نقدنامه زبان و ادبیات عربی» به صاحب امتیازی «شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی» و با همکاری «انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی» با هدف انتشار مقالات حوزه نقد کتب دانشگاهی، مقاله­ ها و پایان نامه ­ها، و همچنین معرفی و نقد رویکردهای آموزشی زبان و ادبیات عربی شروع به فعالیت کرده است.

 مجله نقدنامه زبان و ادبیات عربی در تاریخ ۱۳۹۹.۱۲.۲۵ طبق نامه شماره ۸۷۶۱۴ مجوز وزارت ارشاد گرفت‌.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)