دوفصلنامه زبان شناخت

Language Studies

پژوهشکده زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دو فصلنامه علمی – پژوهشی زبانشناخت را در زمینه زبان‌شناسی تاریخی و زبان‌شناسی همگانی منتشر می‌کند. از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می‌شود مقاله‌های تالیفی خود را (حداکثر ۱۵ ص) در زمینه‌های پیش‌گفته برای انتشار در این نشریه ارسال کنند.

شایان ذکر است که این دو فصلنامه مقاله در زمینه گویش و زمینه‌های غیر مرتبط با زبان‌شناسی تاریخی و زبان‌شناسی همگانی را نمی‌پذیرد.