آقای دکتر مهرداد نغزگوی کهن

Dr. Mehrdad Naghzguy-Kohan

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (379106)

24
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی