آقای دکتر علیرضا ملایی توانی

Dr. Alireza molaei tavani

استاد پژوهشکده تاریخ ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184640)

1
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی