آقای دکتر احمد ابوحمزه

Dr. Ahamd Abouhamzeh

دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180681)

26
7
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • بازرس انجمن ایرانی تاریخ

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی