فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی

Survey in Teaching Humanities

پیرو مجوز سازمان مرکزی به شماره ۵۰۰۰۰/۱۰۵۷۸/۶۰۰ به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸۰/۰۴ نخستین ارزیابی نشریات علمی دانشگاه  توسط ارزیابان متخصص و کارشناسان نشریات انجام شد که بر اساس امتیاز کسب شده نشریه علمی "پویش در آموزش علوم انسانی" حائز امتیاز ۷۸ از ۱۰۰ و رتبه«الف» شد. لازم به ذکر است نویسندگان مقالات این نشریه از فروردین ماه ۱۴۰۰ می توانند از کسب ۳ امتیاز در ترفیع سالیانه بهره­ مند شوند.

مجوز اولیه نشریه علمی _تخصصی «پویش درآموزش علوم انسانی» با شماره ۵۰۰۰۰/۹۱۶۲/۶۰۰/د مورخ ۱۳۹۴/۸/۸ در کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهش و فناوری به تصویب رسیده است. اولین شماره این نشریه در پاییز ۱۳۹۴ چاپ شد. و به حمدو سپاس الهی با تلاش مستمر مسولین وعوامل اجرایی  این نشریه از فصلنامه شماره ۱۰، بهار ۱۳۹۷ طی مجوز شماره ۵۰۰۰۰/۱۲۹۰۲/۶۰۰/د به تاریخ۱۳۹۸/۸/۱۹ از معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان به درجه علمی - ترویجی داخلی ارتقاء یافت.                         
پردیس شهید مفتح شهرری، به منظور فراهم آوردن زمینه مناسب تر برای توسعه پژوهش ، تولید علم و تفکر وژرف اندیشی در باره رسالت تربیتی و تخصصی دانشجومعلمان، با حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان اقدام به انتشار فصلنامه الکترونیکی پویش در آموزش علوم انسانی، می نماید.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)