آقای دکتر ابراهیم نعیمی

Dr. Ebrahim Naeimi

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182029)

21
55
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مدیرکل امور فرهنگی و مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی (1384-1389)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی (1389-1392)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی وزارت علوم (1400-1403)