احسان احمدی خاوه

Researcher ID: (398247)

1
2
21
1
1
1
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • مدرس انجمن خوشنویسان ایران
 • عضو سازمان نظام روانشناسی
 • عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت

تالیفات

 • کتاب ترجیحات اجباری (وارنا) - 1401 - فارسی
 • کتاب شوخی (پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) - 1400 - فارسی
 • کتاب سه گفتار در فرقه پژوهی (وارنا) - 1399 - فارسی
 • کتاب سلوک حیرانی (وارنا) - 1399 - فارسی
 • کتاب ترجمان حق (وارنا) - 1399 - فارسی
 • کتاب درآمدی بر مفهوم خوداکتشافی (وارنا) - 1397 - فارسی
 • کتاب کبر و تکبر (عروج) - 1397 - فارسی
 • کتاب نفاق (عروج) - 1397 - فارسی
 • کتاب بیقرار (۲۷بعثت) - 1397 - فارسی
 • کتاب اخلاق ارادت (وارنا) - 1396 - فارسی
 • کتاب رویا قلمرو نامرئی ذهن (علمی فرهنگی) - 1396 - فارسی
 • کتاب در قلمرو سایه ها (نارگل) - 1396 - فارسی
 • کتاب نهضت تولید علم (علمی فرهنگی) - 1396 - فارسی
 • کتاب خاکستر و ققنوس (۲۷بعثت) - 1396 - فارسی
 • کتاب جایی میان ابرها (فاتحان) - 1396 - فارسی
 • کتاب نوزده صفر چهار (۲۷بعثت) - 1395 - فارسی
 • کتاب آموزگار عشق (ستارگان ...) - 1395 - فارسی
 • کتاب سوت اخر (۲۷بعثت) - 1395 - فارسی
 • کتاب بر فراز گلان (۲۷بعثت) - 1394 - فارسی
 • کتاب نقطه و پرگار (عروج) - 1389 - فارسی
 • کتاب موج، دریاست (عروج) - 1386 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت پیام نور تهران جنوب1399-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

 • معلم (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • تقدیر در هفدهمین دوره کتاب سال دفاع مقدس (1397)