آقای دکتر محمدرضا طالبان

Dr. Mohammadreza Taleban

دانشیار گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308456)

1
57
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی