Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مجتمع آموزش عالی شیروان

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 167
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 587
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاه دولتی: 132
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مجتمع آموزش عالی شیروان

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مجتمع آموزش عالی شیروان را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مجتمع آموزش عالی شیروان

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1اثر شوری بر جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله ( Ziziphora Clinopodioides Lam )
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1395
2اثر تاریخ و تراکم کاشت بر میزان و عملکرد اسانس گیاه دارویی کاکوتی Ziziphora clinopodioides Lam
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1395
3بررسی اثر تنش خشکی بر روی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی مرزه Satureja hortensis


اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1395
4بررسی همبستگی صفات مورفولوژیکی و تجزیه علیت عملکرد دانه توده های زنیان Trachyspermum ammi L

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1395
5اثر پودر میوه عناب و سنجد بر عملکرد رشد، متابولیت های خون و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی در شرایط دمایی بالا
فصلنامه تولیدات دامی1400
6اثر سطوح مختلف کاربرد کود گوگرد و پتاسیم بر خصوصیات کمی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط آب و هوایی کرمانشاه


دوفصلنامه پژوهش های زعفران1400
7بررسی تاثیر آللوپاتی اسپند بر صفات مورفولوژیکی گیاهچه های تاج خروس و سلمه تره

هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
8ارزیابی تنوع ژنتیکی و وراثت پذیری صفات موثر بر عملکرد ژنوتیپ های نخود (.Cicer arietinum L)
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
9اثر روشهای مختلف شکستن خواب بذر بر شش گونه علف هرز مهم مزراع گندم منطقه سیستان
یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1400
10تاثیر سطوح مختلف کنجاله سیاه دانه بر عملکرد مرغان تخم گذار در سیکل دوم تولید
فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران1400
11بررسی اثر جیره های حاوی ویتامین C و سطوح مختلف پودر دانه زنیان بر عملکرد رشد، متابولیت های خونی، خصوصیات لاشه و کیفیت گوشت در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی
فصلنامه تحقیقات دامپزشکی1400
12بررسی تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی ذرت شیرین
ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1400
13ارزیابی توزیع جغرافیابی، تولید و عملکرد استانی گل محمدی از طریق مقایسه استانی در ایران
ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1400
14ارزیابی توزیع جغرافیابی عملکرد و سطح تولید زعفران در ایران
ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1400
15واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های مختلف گندم به تنش خشکی انتهای فصل

ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1400
16شبیه سازی روند آبشویی نیترات خاک با استفاده از مدل HYDRUS-۳D
هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
17اثر سطوح مختلف کودی بر عملکرد و تجمع عناصر در بافت گیاه و خاک در کشت ذرت
هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
18ارزیابی تاثیر اقلیم و کاربری اراضی بر تنوع زیستی ماکروفون های خاکفصلنامه علوم محیطی1393
19شبیه سازی اثر آبشکن‎های متناوب و پشته های رسوبی روی الگوی جریان در پیچان رود طبیعی رودخانه تجن
پژوهش های حفاظت آب و خاک1400
20تاثیر آللوپاتیک عصاره کاکوتی ( Ziziphora clinopodioides Lam) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم


مجله تحقیقات بذر1394
21اثر اسانس اکالیپتوس و مورد برفراسنجه های خونی و آنزیمهای کبدی در جوجه های گوشتی
اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی1400
22بررسی تغییرات بیان ژن های کدکننده انتقال دهنده ساکارز SUT۱)، SUT۲ و (SUT۴ در گیاه گوجه فرنگی تحت تنش گل جالیز مصری ( Orobanche (aegypticae
پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1400
23بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی گونه کاسنی ( Cichorium (intybus L. در مراتع شهرستان بجنورد
پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1400
24تاثیر گونه دارویی گل اروانه (Hymenocrater bituminosus) برویژگی های خاک در مراتع کچرانلو بجنورد
پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1400
25ارزیابی خصوصیات کیفی علوفه پنج توده کوشیا (Kochia scoparia) به منظور استفاده در کشاورزی شور زیست در ایران
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1393
26تعیین پتانسیل وقوع چشمه آب زیرزمینی با استفاده از روش حداکثر آنتروپی، GIS و RS با تاکید بر شاخص جدید توپوگرافیکی هیدرولوژیکی HAND (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دریاچه ارومیه)
نشریه سنجش از دور و GIS ایران1400
27ارزیابی میزان کارایی روشهای حل معکوس در شبیه سازی جریان آب تحت روش آبیاری بارانی
پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
28برآورد تولید گونه بادرنجبویه (Dracocephalum Lindbergii Rech.f) با استفاده از پارامترهای ابعادی گیاه
دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
29بررسی اثرات گونه افدرا (Ephedra procera) بر خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک در مراتع حصار حسینی بجنورد
دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
30پهنه بندی زراعی- بوم شناختی اراضی کشاورزی دشت قوچان جهت کشت جو دیم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)


اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند1400

کنفرانسهای برگزار شده مجتمع آموزش عالی شیروان

تاکنون 0 کنفرانس توسط مجتمع آموزش عالی شیروان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مجتمع آموزش عالی شیروان به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مجتمع آموزش عالی شیروان

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مجتمع آموزش عالی شیروان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مجتمع آموزش عالی شیروان

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مجتمع آموزش عالی شیروان تاکنون با 91 پژوهشگر از 31 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مجتمع آموزش عالی شیروان در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 116 مقاله نویسنده اول
   • 101 مقاله نویسنده دوم
   • 73 مقاله نویسنده سوم
   • 47 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمجتمع آموزش عالی شیروان در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,400,220 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   پشتیبانی