خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه حکیم سبزواری

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 5,485
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 76
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 46
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 27 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 45 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه حکیم سبزواری

روایی برهان قیام صدوری ادراکات بر اتحاد عاقل به معقول در دیدگاه حکیم سبزواری نوشته محمدرضا ارشادی نیاتاثیر استفاده از آب مغناطیسی بر خواص مکانیکی بتن الیافی نوشته حسین خسرویبررسی خواص دوام بتن های الیافی با استفاده از آب مغناطیسی نوشته ،حسین خسرویبررسی نقش تکنولوژی RFID در بهبود زنجیره تامین الکترونیکی نوشته ساره حسینیبررسی تاثیر تاب آوری سازمان بر نوآوری، در محیط کسب و کار نوشته ساره حسینیاثرگذاری تجارت الکترونیک بر مدیریت بهینه زنجیره ارزش((SCM نوشته ساره حسینیاثرگذاری تجارت الکترونیک بر تحول اقتصادی نوشته ساره حسینیتبیین توانها و قابلیت های ژئوتوریستی ژئوسایت های منتخب منطقه دشمن زیاری بر پایه مدل جدید (جنوب شرقی شهرستان ممسنی) شمال غرب فارس نوشته مجید کشاورزیمدل سازی و بررسی رفتار DNA اریگامی مثلثی تحت تاثیر دمای آزمایشگاهی نوشته رضا حسن زاده قاسمیاستفاده از ترکیب انتروپی بالای اکسیدی (NiMgCuZnCo)O بعنوانکاتالیست برای واکنش اکسیداسیون گاز CO نوشته گوهرشاد محمودی مطلق و سیدمحمدمهدی نوری و سیدعلیرضا حسینیThe wisdom and results of individual differences based on verses and traditions نوشته زهرا ملائیارزیابی تغییرات کاربری اراضی، مدل سازی و پیش بینی نواحی مستعد توسعه کالبدی شهر (مطالعه ی موردی: شهر نورآباد ممسنی) نوشته رحمان زندی و نجمه شفیعیتحلیل آوایی سوره های مبارکه زخرف و دخان در راستای القای معانی نوشته علی شیخ جامی پشته ئی و عباس گنجعلی و سید مهدی نوری کیذقانیخوانش گفتمان داستان قرآنی حضرت نوح(ع) با تکیه بر نظریه کنش ارتباطی یورگن هابرماس نوشته حجت اله فسنقری و مهدی یاری و مسعود سلمانی حقیقیکاهش ضریب تمرکز در نمونه های تحت کشش دارای حفره با استفاده از تغییرات هندسی نوشته حسین رسالتی فر و یداله علی نیا و علی فرهادیانتاثیر فاصله موانع مربعی بر سرعت متوسط بی بعد و شدت اغتشاشات در کانال خمیده نوشته حمزه حقیقت جو و میترا یادگاری و عبدالامیر بک خوشنویس و رضا عباسپورComprehensive study on solar radiation components and produced power of PV plants (Case study: Mashhad) نوشته Vajihe DavoodiThe effect of magnetic field hybrid polarity on fuel hydrogen spin circuit to optimize fuel consumption and reduce pollutants in diesel engine. نوشته Mohammad Reza Safari و Reza RoshanfekrInvestigating the influence of piezoelectric excitation on the veering phenomenon associatedwith electrostatically coupled micro-beams نوشته Amir R. Askariبررسی اثر آلفا آمیلازها و مهارکننده های آن ها بر درمان دیابت نوشته زهرا رضائی انزها و محمدرضا واعظی کاخکی

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه حکیم سبزواری

تاکنون 13 کنفرانس توسط دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه حکیم سبزواری به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری

تاکنون 4 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه حکیم سبزواری در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: