فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

Journal of Arid Regions Geographic Studies

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک اولین مجله علمی _ پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری است که اولین شماره ی آن در پائیز ۱۳۹۰ چاپ و منتشر گردید. این نشریه طی ابلاغیه شماره ۴۰۶۴/۱۱/۳ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۸ در کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور واقع در حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از درجه علمی - پژوهشی برخوردار گردیده است.

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک در زمینه‌ی جغرافیا با رویکرد شناخت، برنامه‌ریزی و مدیریت مناطق خشک در ابعاد طبیعی، انسانی و... مقاله می‌پذیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات