آقای فرضعلی سالاری سردری

farzali salari sardari

پژوهشگر و نویسنده

فرد مهم علمی - Researcher ID: (106525)

23
26
5
1
2
1

مدیر عمرانی - اجرایی پژوهشگر و نویسنده کُنشگر برنامه ریزی توسعه منطقه ای

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب اصول و مبانی برنامه ریزی و مدیریت فضاهای عمومی شهر (نور علم) - 1400 - فارسی
  • کتاب شورا و حقوق شهروندی (آیین محمود/ تهرن) - 1396 - فارسی
  • کتاب تحلیلی بر گفتمان جمهوری اسلامی ایران با گفتمان صهیونیسم (آیین محمود/ تهرن) - 1396 - فارسی
  • کتاب درآمدی بر فرهنگ بهره گیری آب در محیط جغرافیایی جنوب فارس (آیین محمود/ تهرن) - 1395 - فارسی
  • کتاب دهیاری ها در آینه حقوق و قضا (نشر کار) - 1394 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس معماری و شهرسازی (1393-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در شهردار کارزین (تاکنون)