زهره فصیح فر

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

Researcher ID: (440983)

45
1
2
3
1
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • طراحی و پیاده سازی سامانه جامع گردشگری الکترونیکی منطقه غرب خراسان سبزوار و شهرهای مجاور ششتمد-خوشاب-داورزن جوین و جغتای با رویکرد ارتقا صنعت گردشگری بر اساس پارامترهای شهر الکترونیک در دوران پسا کرونا به دو زبان فارسی و انگلیسی با سه زیر سیستم سبزوار پلازا- اقامت سبز و گردشگری سبزوار (1399)

تالیفات

 • کتاب طراحی تعاملی فراتر از تعامل انسان-کامپیوتر- ترجمه (علوم رایانه) - 1400 - فارسی
 • کتاب برنامه نویسی C++ طراحی و پیاده سازی (دانشگاه حکیم سبزواری) - 1395 - فارسی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی (1391-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در پیاده سازی سیستم های نرم افزاری ایران خودرو- آبفا و.... (1380-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر پروژه دیکسیونر فرانسه -فارسی (1397-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • استاد نمونه فرهنگی دانشگاه (1399)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • کارگاه های هم افزایی دانشگاه - دانشگاه حکیم سبزواری (1401)
 • برگزاری کارگاه نمونه سازی اولیه در طراحی تعاملی محصولات - مرکز کارافرینی (1401)

سایر موارد

 • داوری مقالات در ژورنال های علمی پژوهشی
 • داور طرح های مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری
 • رئیس کمیته IT استارت اپ ویکند آب
 • برگزاری کارگاه مقاله نویسی
 • برگزاری کارگاه ترجمه
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی سیمان