اطلاعات کنفرانس

دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)

محل برگزاری: سبزوار
تاریخ برگزاری: 8 اسفند 1397
تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1398
تعداد صفحات: 219
تعداد مقالات :14
نمایش مقالات: 15266
شناسه ملی این کنفرانس: CNFHSU01
نویسندگان مشارکت کننده: 28 پژوهشگر

مجموعه مقالات دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)

نتایج 1 تا 50 از مجموع 14