خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه دامغان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,212
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 4
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 180
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 70
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 12 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 23 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه دامغان

استفاده از روش های داده کاوی و الگویابی مکانی – زمانی در بررسی لرزه خیزی محدوده ی اطراف سامانه ی گسلی کازرون نوشته سید ناصر هاشمیویژگیهای ژئوشیمیایی چینه های فامنین در ایران(برش میغان) و مراکش(برشهای مراکیب و بو) نوشته سیدمحمود حسینی نژادExamining the impact of fintech on liquidity, credit, and market risks in the banking industry نوشته Rasoul Jamshidi *بررسی و شناخت مهم ترین عوامل کم توجهی دانش آموزان به پوشش اسلامی در مدارس نوشته سعیده باقرپوبررسی تاثیر جنس بر ارتعاشات آزاد محوری نانومیله های دوفازی نوشته رضا ناظم نژاد و محمدرضا رضایی و روزبه اشرفیانآنالیز ماتریس درهم ریختگی در طبقه بندی چن دبرچسبی برای توسعه سیکل رانندگی در شهر بابل نوشته احمد علیاری بروجنیتاثیر حالت رانندگی در خودروی تویوتا پریوس بر تدوین سیکل رانندگی در شهر سمنان نوشته احمد علیاری بروجنیاستفاده از الگوریتم میانگین کی برای خوشه بندی دادههای رانندگی به منظور بررسی تاثیر نوع تجهیزات دادهبرداری در مسیر تهران- سمنان نوشته احمد علیاری بروجنیاثر ماژول موقعیت یاب در تلفن همراه بر دادهبرداری از رانندگی مسیر سمنان- شاهرود نوشته احمد علیاری بروجنیویژگی های کانی شناسی و محیط ژئودینامیکی پریدوتیت های کوه سیاه، افیولیت شمال سبزوار، شمال خاور ایران نوشته هانیه دادگر و قاسم قربانی و هادی شفایی مقدمبررسی رابطه رهبری اصیل و احقاق حقوق شهروندی کارکنان شهرداری شهرستان قائمشهر نوشته مرتضی کریمیبررسی رابطه رهبری قانون مدار و عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان شهرداری شهرستان قائمشهر نوشته مرتضی کریمیاستراتژی های بازی های ذهنی بر یادگیری دانش آموزان نوشته فاطمه کسراییحفاظت از سلامت روان کودکان در برابر فضای مجازی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی در کنوانسیون سازمان ملل متحد در حقوق کودک و اصول (COP) نوشته خدیجه شیروانیارتباط متقابل جو انگیزشی عملکرد محور و تبحرمحور در تربیت بدنی: رویکردهای انگیزشی نوشته سحر محمدزادهویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه جوانگیزشی ادراک شده کلاس تربیت بدنی نوشته سحر محمدزادهنابرابری جنسیتی در عدم توازن تلاش-پاداش ورزشکارن زن و نارضایتی های ناشی از آن نوشته سحر محمدزادهمطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان قطعه و مواد اولیه در کالاهای مونتاژشده در نظام حقوقی آمریکا و ایران نوشته خدیجه شیروانیرویکردهای قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در مقررات قصاص نفس نوشته سید محمود مجیدیراهکارهای تامین جرم انگاری توسعه گرا در حقوق کیفری نوشته سید محمود مجیدی

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه دامغان

تاکنون 2 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه دامغان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: