خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,140
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 170
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 66
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 15 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 32 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

آموزش وپرورش چالش ها، فرصت ها، تهدیدات پیش رو در عصر حاضر نوشته غلامرضا بهرامی فردبررسی تاثیر رفتارهای معلم بر میزان انگیزه یادگیری و تربیت دانش آموزان نوشته ساحره رحمتی کهخا و غلامرضا شهرکی فلاحبررسی تطبیقی روش تفسیر موضوعی آیت الله مصباح یزدی و آیت الله جوادی آملی نوشته سیدمحمد اسماعیلیروش شناسی مطالعات اسلامی، اجتماعی و جمعیتی از منظر ابوریحان بیرونی نوشته ژاله رمزی بوراچالوراههای دستیابی به عزت نفس از منظر آیات وروایات نوشته فاطمه اربابیراهکارهای تربیت صحیح ، اجتماعی و ولایی فرزندان با محوریت اسلامی با تکیه برآیات و روایات نوشته ساحره رحمتی کهخاآموزش سبک زندگی اسلامی در خانواده از دیدگاه آیات و روایات نوشته ثریا شهرکیاثر معرفت نفس بر پیشگیری از بیماری های اجتماعی با تکیه بر قرآن و روایات نوشته اعظم بمونی زاده و مهدی باکوییتحلیل معناشناختی واژه »عقیم « در قرآن و روایات نوشته زهرا هاشمیان و امیر علیپورتحلیل محتوای اخبار ناظر به جامعیت قرآن در بخش علم ائمه به «ماکان و ما یکون» در کتاب الکافی نوشته محمدجواد توکلی خانیکیتبارشناسی و بررسی سیر تحول معنایی واژه دخیل «صلیب » نوشته مجتبی نوروزیتاثیرگذاری پیش دانسته های موجه مفسر در تفسیر قرآن نوشته علی اصغر شعاعیزوجیت سوره های قرآن کریم؛ مطالعه موردی زوج سوره کوثر و ماعون نوشته محسن رجبی قدسی و زهرا بلندیروش های قطب الدین راوندی در تفسیر نوشته حسین خانی کلقایبررسی انتقادی روایات تفسیری ذیل آیات ۱۱۲ تا ۱۱۵ سوره ی مائده نوشته سید معصوم حسینیبررسی تطبیقی رویکرد عقلی در تفاسیر المنار و المیزان نوشته سیدعلی میرآفتاب و عبدالرسول حسینی زاده و بهزاد جلالونددرنگی در معنای لغوی-تفسیری واژه «کظم»، با استناد به سیاق آیات، با رویکرد تحلیلی انتقادی نوشته زهره نریمانی و مسعود اقبالینقد و بررسی دیدگاه هارون یحیی در تعیین مصادیق اعجاز علمی قرآن کریم در موضوع خلقت انسان نوشته آذرمان صادقی ناومطالعه تطبیقی تفسیر آیه ۳۲ سوره مبارکه فاطر از منظر تفسیر المیزان و تفسیرالتحریر و التنویر نوشته آذرمان صادقیپژوهشی در باب امید از منظر آیات و روایات نوشته سیدمحمدصادق مصباحی