خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه اراک

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 4,999
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 3
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 87
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 48
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 57 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 55 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه اراک

تاثیر تمرینات واقعیت مجازی بر کیفیت زندگی و خطر سقوط مردان سالمند مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی نوشته زهرا رئیسیتاثیر کاربرد سطوح مختلف ورمی کمپوست بر رشد و ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی-زینتی بوصیر (Verbascum thapsus) در شرایط تنش خشکی نوشته امیر عزیزیبررسی بنداشت انتقال و کارکرد آن در شبه ترجمه مطالعه موردی تداخل زبانی در داستانهای مایک هامر نوشته مهدی واحدی کیاInvestigating ESP Needs Analysis in Iranian Universities: The Case of Social Sciences Students نوشته Hamid Reza Dowlatabadiتاثیر جهت گیری کارآفرینانه بر عملکرد با نقش میانجی فعالیت های تحلیلی شبکه های اجتماعی و رویکرد استراتژیک به بازاریابی محتوایی نوشته حمیدرضا طلاییA detailed study and review on the principles of membrane surface modification for water applications نوشته Nafiseh AzaijooDesign and Fabrication of a Portable Smartphone-basedContact Angle Measurement Instrument with ۳D PrintingTechnology for Surface Sciences and Engineering Applications نوشته Maryam Hosseinpourمبانی و روش های تربیت اجتماعی از منظر نهج البلاغه نوشته فاطمه دست رنجA review of polymer composite applications in biomedical engineering نوشته Seyed Mehran Karimi Akandiارزیابی توان اکولوژیکی منطقه حفاظت شده هفتاد قله به منظور ارتقاء سطح حفاظتی به پارک ملی و ذخیره گاه زیست کره نوشته امیر انصاریطراحی و تجزیه و تحلیل حفاظ اتاقک سربی و سلول داغ نوعی مورداستفاده در تولید رادیوایزوتوپ نوشته ابوذر کیانی و رضا پورایمانیبررسی تطبیقی مولفه های ادبیات دیستوپیایی در رمان های تهران مخوف و سرگذشت ندیمه نوشته فاطمه سلطانی و نگار خدادادیتحلیل ساحت های مجاهدت در گفتمان قرآنی بر اساس الگوی انتقادی نورمن فرکلاف نوشته فاطمه دست رنجActivated carbon decorated with grape stalks powder for methylene blue adsorption from aqueous solutions نوشته R Davarnejad و S Afshar و P EtehadfarDesign and Construction of Laboratory System To Treat and Reduce Wastewater Pollution in the Alcohol Industrytle نوشته A.R Khodabakhshi و M GholamaliFabrication of Nanofiltration Membrane Based on a Mixture of Poly(vinyl Chloride) and Poly(Methyl Methacrylate) Polymers for Separation of Bivalent Water Ions نوشته A.R Khodabakhshi و A.R PouyamehrFabrication of Antibacterial Nanocomposite Membrane Based on PVC Polymer نوشته A.R Khodabakhshi و R Ghalavandبررسی عملکرد سیاسی و اجتماعی شیخ عبیدالله کرد نوشته سعید مقدسیTheoretical and Empirical Aspects of Pro-Environmental Behaviors Theory (PEBT) نوشته Maryam Najafi-Biraganiبررسی ارتباط و نقش پیش بینی کنندگی میزان استفاده از فضای مجازی با اولویت اینستاگرام در اعتماد به نفس و پریشانی ذهنی دانش آموزان مقطع متوسطه (مورد مطالعه : شهر شیراز) نوشته رضا رفیعی بلداجی