آقای دکتر سید حمید هاشمی

Dr. Seated Hamid Hashemi

استادیار دانشگاه اراک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (1704)

46
2
1
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی -دانشگاه اراک دانشکده فنی و مهندسی (1385-تاکنون)