ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای علیرضا بهرامی

Alireza Bahrami

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186853)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا بهرامی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه اراک
عضو کمیته علمی - هیات داورانکنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت

مقالات علیرضا بهرامی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شناخت تغییرات مورفولوژیکی رودخانه گرگانرودهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
2دریافت فایل PDF مقالهاثرsplitter بر رفتار جریان سیال و کنترل ضریب انتقال حرارتچهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1385
3دریافت فایل PDF مقالهتوسعه فرآیند محاسبه گاباری بهینه خطوط راه آهندومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن1388
4دریافت فایل PDF مقالهنقش بازیهای پرورشی منتخب توپی و غیرتوپی بر بیش فعالی دانش آموزان شهر اراکاولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت1389
5دریافت فایل PDF مقالهارتباط ویژگیهای آنتروپومتریکی، آمادگی حرکتی و بهره هوشی با یادگیری مهارت های پایه بسکتبالششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
6دریافت فایل PDF مقالهتفاوتهای مرتبط با سبک های شناختی بر اجرای تیراندازی با اسلحه کلاشینکفششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهپاسخ های روانی فیزیولوژیکی، تسلط فراانگیزشی و اولویت های ورزشی درشدت های متفاوت: آزمون طرح مثلثی اسوباکدومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1391
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین کنترل نیرو و تنظیم زاویه دست برتر با پست های مختلف در هندبال با رو کیرد استعدادیابیدومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1391
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی نظریه یادگیری اکرمن، بر اساس مدل سه مرحله ای یادگیری فیتز وپوسنر، با رویکرد فرآیند استعداد یابی در کودکان والیبالیستدومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1391
10دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مقایسه ای سیرخام و سیرپخته برتغییرات هیستوپاتولوژیک بیضه درموش صحراییسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
11دریافت فایل PDF مقالهبلوغ معماری سرویس گراهمایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات 1393
12دریافت فایل PDF مقالهنیمرخ مهارت های روانی وزنه برداران نخبه تیم ملی نوجوانان و جوانان ایراناولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1390
13دریافت فایل PDF مقالهتطابق وعدم تطابق بین تسلط فراانگیزشی و نوع ورزش: رویکرد نظریه بازگشتیاولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1390
14دریافت فایل PDF مقالهانتخاب ورزشکاران درمهارتهای بازوبسته براساس سبک های شناختیاولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1390
15دریافت فایل PDF مقالهانتخاب ورزشکاران درمهارتهای بازوبسته براساس سبک های شناختیاولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1390
16دریافت فایل PDF مقالهپنجه ارتباط بین بهره هوشی و آمادگی حرکتی بایادگیری مهارتهای وسرویس والیبالاولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1390
17دریافت فایل PDF مقالهچارچوبهای حاکمیت معماری سرویس گراهمایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت اقتصادی تولید عشایر استان خوزستان حومه شهرستان مسجد سلیمانکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
19دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خطای حس حرکت در کاراتهکاران کنترلی و غیرکنترلیهمایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1394
20دریافت فایل PDF مقالهبهبود بازیابی محتوایی ویدئو با استفاده از ترکیب نتایج تکه ویدئوها و روش توصیف ویژگی لپتوهشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش1395
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار دیوار برشی کامپوزیت در قاب فولادی تحت اثر بار چرخه ایاولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1395
22دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عددی عملکرد سازهای دیوارهای برشی فولادی و کامپوزیتهمایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری1395
23دریافت فایل PDF مقالهتعیین اثر یوگا بر خودکارآمدی و خطر افتادن در سالمندان شهر کرجدومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش1395
24دریافت فایل PDF مقالهتوزیع دما در آشیانه های دهانه وسیع هواپیما به روش آنالیز اجزای محدودهمایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی 1394
25دریافت فایل PDF مقالهتخمین میزان تقاضای لرزه ای در قابهای خمشی فولادی بر حسب متغیرهای شتاب نگاشتهای مورد استفاده در تحلیل دینامیکیسومین همایش بین المللی مهندسی سازه1395
26دریافت فایل PDF مقالهBreast Cancer Screening Barriers Among Iranian Women: A Systematic Reviewدومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن1395
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مداخله ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان فوتسالیست ماهراولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی1396
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر یک وهله خستگی بر مدت اجرای ذهنی مهارت دوی400 متراولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی1396
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله احتمالی مطالعه موردی: منطقه 6 تهرانکنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست1396
30دریافت فایل PDF مقالهدسترسی زنان به فضاهای شهری مطالعه موردی : زنان شهر کرمانشاهاولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار1396
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله با استفاده از مدل سلسله مراتبی معکوس در GIS نمونه موردی منطقه 6 تهرانپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
32دریافت فایل PDF مقالهBreast cancer screening among Iranian women: a systematic reviewدوازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان1394
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دین و باورهای دینی بر سلامت روان وکاهش آسیب های اجتماعی دانشجویان دانشگاه اراکپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1397
34دریافت فایل PDF مقالهرابطه سبک زندگی اسلامی بر هویت و بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه اراکپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی1397
35دریافت فایل PDF مقالهTHE RELATIONSHIP BETWEEN THE INDEX OF NUTRITIONAL QUALITY (INQ) AND COLORECTAL CANCER AND ADENOMA RISK: A CASE-CONTROL STUDYسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران1397
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقش شتاب نگاشت های بکار رفته در تحلیل دینامیکی افزاینده بر تخمین تقاضای لرزه ای بر مبنای پارامتر شاخص شدتچهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه1396
37دریافت فایل PDF مقالهDietary Patterns and the risk of Colorectal Cancer and adenomaچهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش1397
38دریافت فایل PDF مقالهتقسیم بندی انواع سیستم های خلاصه سازخودکارمتن بر اساس سه فاکتور ورودی،هدف و خروجی و روند کلی این سیستم ها در تولید خلاصه نهاییهفتمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات1398
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیستم های خلاصه ساز خودکار متون فارسی و ارائه روشی جهت بهبود عملکرد خلاصه سازهای متون فارسیهفتمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات1398
40دریافت فایل PDF مقالهEffect of Enhanced Convection on the Macro-Micro-Structure of Dissimilar Ferrous Weldsبیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1398
41دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سطح هموسیتئینوریسک فاکتورهای قلبی عروقی در مردان سالمندکوه پیماباهمسالان غیرورزشکارکنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی1398
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مسکن پایدار در تحقق پایداری شهری با تاکید بر مصرف انرژیششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
43دریافت فایل PDF مقالهتبیین جایگاه شهر خلاق در توسعه گردشگری شهریششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398
44دریافت فایل PDF مقالهفضاهای شهری جنسیتی شده، چالش پیش روی شهرهای امروزسومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1399

مقالات علیرضا بهرامی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهStudy of cytomegalovirus infection in idiopathic infertility men referred to Shariati hospital, Tehran, Iranمجله طب تولید مثل ایران1393
2دریافت فایل PDF مقالهThe Effect of yoga on Self-Efficacy and self-esteem and the risk of falling among Elderly People in the city of Karajفصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری1395
3دریافت فایل PDF مقالهمشکلات مربیان ورزش اراک و ارایه راهکارهای حل آنهادوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1392
4دریافت فایل PDF مقالهموانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مرکزیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1393
5دریافت فایل PDF مقالههنجاریابی آزمون توجه در گروهی از ورزشکاران دختر و پسر ایرانیفصلنامه رفتار حرکتی1392
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت در محیط های باز و بسته: رویکرد سبک های شناختیفصلنامه رفتار حرکتی1392
7دریافت فایل PDF مقالهپاسخ های روانی - فیزیولوژیک، تسلط فراانگیزشی و اولویت های ورزشی در شدت های متفاوت تمرینی: آزمون طرح مثلثی اسوباکفصلنامه رفتار حرکتی1392
8دریافت فایل PDF مقالهارتباط برخی ویژگی های شخصی، ترتیب تولد و زمان تولد با موفقیت ورزشی دختران نوجوان ورزشکار استان مرکزیفصلنامه رفتار حرکتی1393
9دریافت فایل PDF مقالهارتباط کنترل تولید نیرو و تنظیم زاویه دست برتر با برخی ویژگی های روان شناختی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکارفصلنامه رفتار حرکتی1396
10دریافت فایل PDF مقالهتطابق و ع دم تطابق بین تسلط فراانگیزشی و نوع ورزش: رویکرد نظریه بازگشتیفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین اضطراب صفتی و حالتی با حس حرکت در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار پسرفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1393
12دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین قابلیت تصویرسازی ذهنی با حس حرکت دختران ورزشکار و غیرورزشکارفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1394
13دریافت فایل PDF مقالهآمادگی ذهنی ورزشکاران نخبه ایرانیفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1394
14دریافت فایل PDF مقالهاثر محرومیت از خواب بریادگیری مهارت حرکتی ظریف و درشت در دانشجویان پسرفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1396
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش و تمرین شنا بر حس حرکت پسران با اختلال بیناییفصلنامه رفتار حرکتی1397
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فعالیت جسمانی بر آمادگی کارکردی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به پارکینسونمجله دانشکده پزشکی مشهد1393
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فعالیت های بدنی بر کارکرد شناختی و عملکرد حرکتی کودکان مبتلابه اختلال توجه/ بیش فعالیفصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 5 شهریور 1399 - تعداد مشاهده 96 بار

نمودار تولید سالانه مقالات علیرضا بهرامی

تماس با علیرضا بهرامی


به اشتراک گذاری صفحه علیرضا بهرامی

پشتیبانی