آقای دکتر حسن خلجی

Dr. Hasan Khalaji

عضو هیات علمی دانشگاه اراک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183922)

18
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی