آقای دکتر عباس بهرام

Dr. Abbas Bahram

عصو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (456170)

11
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی