خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 401
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 437
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 116
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 8 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه بزرگمهر قائنات

آموزش همراه بازی با رویکرد رشد اجتماعی در دانش آموزان نوشته راضیه خانی نژادنقش عوامل کلان اقتصادی بر توسعه کارآفرینی نوشته ملیحه آشنامروری بر کار با ربات پرنده مولتی روتور نوشته مجید عبدالرزاق نژادتحلیل نقش ابعاد محیط مسکونی در رضایتمندی سکونتی ، مطالعه موردی: محله بالای قاین نوشته سعید حسین آبادیبررسی نشاط اجتماعی و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر بجستا ن نوشته سعید حسین آبادی و کیمیاسادات حسینیبررسی تاثیر نورپردازی بر امنیت شهروندان (مطالعه موردی شهر قاین ) نوشته احمد اسدیبازخوانی ادله حد قتل برای شک در نبوت (خوانش انتقادی در پرتو موازین علم فقه) نوشته علی محمدیانتحلیل فضایی پراکنش سکونتگاه ها در ارتباط با دمای سطح زمین و پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه (مطالعه موردی: شهرستان برخوار) نوشته یوسف عظیمی یانچشمه و اسماعیل جمعه زادهبررسی ظرفیت ها و محدودیت های گردشگری شهرستان میناب نوشته فائزه فرخی یوسف آباداعتبارسنجی سندی و محتوایی حدیث «قلوب الملوک» در منابع فریقین نوشته میثم کهن ترابیتحلیل اثر انحراف های ابعادی و فشار محفظه احتراق بر نیروی اجزاء سازوکار موتور درون سوز نوشته محمدحسین سیروسیارائه رابطه ای تحلیلی برای محاسبه شیب میرایی میراگرهای ضربه ای تک جرمی صلب نوشته حسین صفایی فر و حسن حیرانیبررسی رابطه پویای عدم اطمینان سیاست اقتصادی جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در ایران نوشته حمید لعل خضری و ملیحه آشنابررسی تاثیر موقعیت مشعل ها در توزیع دما و نشر آلاینده های کلساینر خط تولید سیمان نوشته قدرت قصابی و محمدباقر پایندهسیاست قضازدایی به مثابه راهبرد حمایتی فقه امامیه و حقوق ایران در میانجیگری دعاوی خانوادگی نوشته مرتضی کشاورزی ولدانیتحلیل فضایی سطح تاب آوری سکونتگاه های روستایی دربرابرمخاطرات محیطی(موردمطالعه:شهرمشهد) نوشته فائزه فرخی یوسف آباد و سحر مالدارشناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری مقاصد گردشگری شهری (مورد مطالعه : شهرمشهد) نوشته فائزه فرخی یوسف آبادکارکرد گردشگری مذهبی-فرهنگی و ضرورت مدیریت یکپارچه در قم نوشته فائزه فرخی یوسف آبادبازخوانی چالشهای نظری و عملی قاعده نفی سبیل نوشته میثم کهن ترابی و حسین فرطوسیاثر شرایط اقتصاد کلان بر شاخص پایداری کسب و کار در کشورهای درحال توسعه نوشته ملیحه آشنا