خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 453
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 413
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 113
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 9 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه سلمان فارسی کازرون

سطح بندی توسعه یافتگی شهرستان های استان بوشهر با استفاده از مدل تاکسونومی عددی نوشته غلامرضا مرادیبازنمود زنانگی در شعر پروین اعتصامی بر مبنای دیدگاه الین شوالتر (روان شناسانه، جامعه شناسانه، زیست شناسانه و زبان شناسانه) نوشته مهدی رستمی و زهره دهقانیمقایسه اثربخشی طرحواره درمانی ذهنیت مدار و آموزش کنترل تکانه بر خودکنترلی و خودکارآمدی رفتاری- هیجانی پسران دارای اختلال بی نظمی خلق اخلالگر نوشته مسلم عباسیوجه غالب در غزلیات فخرالدین عراقی (تحلیل فرمالیستی) نوشته محمد نامداری و محتشم محمدیاثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تحمل ابهام، تمایزیافتگی خود و خودشفقتی زنان نابارور شهر شیراز نوشته نظام الدین قاسمیاثرات اضطراب بر یادگیری دانش آموزان نوشته مریم شهبازیمقایسه پارامترهای استرس، بیماری و سبک مقابله آن ها در نوجوانان با توجه به خانواده های آنان در نظام های آموزشی نوشته فاطمه مصلحبررسی پارامتر سلامت روانی دانش آموز با داشتن والدین شاغل در مراکز حساس نوشته فاطمه مصلحبررسی انسجام در داستانکی از مثنوی مولوی بر اساس نظریه ی هلیدی و حسن (۱۹۸۵) نوشته احسان مختاریبررسی جایگاه انسجام متن در داستانی از مولوی بر اساس نظریه هلیدی و حسن نوشته متین نظامیبررسی شاهکارهای برجسته هنر و معماری در تخت جمشید نوشته ابوذر خسروی و فرشته کاویانیمروری بر ویژگی های معماری قلعه ایزدخواست آباده به عنوان اولین آپارتمان نشینی جهان نوشته ابوذر خسروی و آیلار مردانلوجلوه های تمثیل در شعر احمد بروجردی نوشته محتشم محمدیشکل شناسی شخصیت در حکایات کرامات عرفانی نوشته مهدی رضاییعوامل مرتبط با پیش بینی پذیرش سیستم های یکپارچه سلامت الکترونیک توسط پزشکان استان های فارس و بوشهر نوشته علیرضا دهقان و مرضیه صادق زاده و بهاره بازیار و امیر فروغیارزیابی تاثیر آموزش مهارت جرات مندی بر کنترل هیجانات معلمان مدارس ابتدایی نوشته ندا میرفردیارزیابی تاثیر جو روانی-اجتماعی کلاس با مسائل روانشناختی تحصیلی دانش آموزان نوشته ندا میرفردیبررسی ارتباط اجتناب تجربه ای و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان: نقش میانجی سبک های تنظیم هیجان نوشته لیلا شاملی و مرضیه صادق زادهبررسی و تحلیل غزل فاضل نظری، مطابق الگوی انسجام متن هالیدی و حسن نوشته سید مهدی موسوی نیا و زیبا قلاوندیEfficacy of Cognitive problem solving skills - to improve the quality of social relationships and Interpersonal empathy in students with learning disabilities. نوشته moslem abbasi