خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه کوثر

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 593
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 354
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 103
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه کوثر

Breast Cancer Detection using Modified Particle Swarm Optimization نوشته Zeinab Hassaniدراسه البنیه السردیه فی مقامه ابن شرف القیروانی (مقاربه بنیویه تکوینیه) نوشته اسرا عبدالحسین عبدالکریم المعمادپژوهشی در کتاب سلوه الحزین و تحفه العلیل نوشته رحیمه ببرکته شمشیریبررسی تاثیر قرآن کریم در غزلیات امام خمینی (س)با رویکرد بینامتنیت نوشته محمد غفوری فرطرح بهینه در سانسور هیبرید نوع دوم از توزیع پارتو بر اساس معیار تابع هزینه نوشته الهام بصیریطرح بهینه در سانسور فزاینده نوع دو با برداشت های دوجمله ای از توزیع رایلی براساس پیش بینی دونمونه ای بیزی و تابع هزینه نوشته الهام بصیری و سکینه بیگیبررسی تصریح و پنهان سازی ایدئولوژی در روایت های رئالیسم سوسیالیستی نوشته مریم درپرمدیریت تقاضای مشتری در تخصیص بهینه فعالیت های کاری به ایستگاه ها با توجه به سفارشات اولویت دار نوشته فهیمه تنهاییرابطه ی طرح واره های ناسازگار، رفتارهای پرخطر و خوش بینی با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در دانشجویان خانواده های طلاق و عادی نوشته آرزو اصغریمقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و ذهن آگاهی بر افزایش سرمایه روان شناختی مردان معتاد نوشته آرزو اصغریتحلیل عبارات متضمن تحقیر در آیات قرآن با تاکید بر آراء ادبی تفسیری آلوسی نوشته مریم محبتیانعکاس عقیده امامت فرقه اسماعیلیه در اشعار موید فی الدین شیرازی نوشته امید ایزانلوبررسی تطبیقی دیدگاه مفسران فریقین در چگونگی تحقق هدف از خلقت در آیه ۵۶ سوره ذاریات نوشته فاطمه حاجی اکبریتجزیه و تحلیل بازده فرآیند برای پروفایلهای خطی ساده خودهمبسته با استفاده از روش تبدیل نوشته آیلین پاکزاداستفاده از روش بهترین-بدترین و تاپسیس برای رتبه بندی محصولات (مطالعه موردی شرکت پتروشیمی خراسان) نوشته فهیمه تنهایی و صدف نیسیاصلاح فرم ارزشیابی عملکرد آموزشی استادان با استفاده از روش بهترین- بدترین نوشته آیلین پاکزادوضعیت مدیریت استعداد و عملکرد حسابرسی در موسسه های حسابرسی نوشته زهره حیدریارائه مدل گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس جو عاطفی خانواده و واکنش پذیری بین فردی: نقش میانجی گر بی تفاوتی اخلاقی نوشته آرزو اصغریپیوستگی تصویر و معنی در اشعار سعاد الصباح نوشته اکرم عیدی و نعیمه پراندوجی و امید ایزانلوبررسی اثر نانوذره اکسید مس بر فعالیت و ساختار آنزیم پراکسیداز لیپیدیوم درابا (LDP) نوشته علی ریاحی مدوار

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه کوثر

تاکنون 2 کنفرانس توسط دانشگاه کوثر برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه کوثر به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه کوثر

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه کوثر در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: