خانم دکتر حمیده شیروانی سرخسی

Dr. Hamideh Shirvani Sarakhsi

Researcher ID: (406809)

24
1
1
3
8
3
18
6
8

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Hamideh Shirvani Sarakhsi. (20th December 2023), “Magnetic Green Nanocomposite”, 3rd International Conference on New Research and Achievement in Science, Engineering and Technologies. Berlin-Germany. 2023-12-20 (Oral)
 •  Hamideh Shirvani Sarakhsi and Ebrahim Khalilvand behrouzyar. (9th July 2017), “Influence of Seed Priming with Zn, Mn and B in Varied Concentrations on Durum Wheat”, 2nd international conference on modern approaches in science, technology and engineering. Paris-France. 2017-07-09 (Oral)
 •  Hamideh Shirvani Sarakhsi and Ebrahim Khalilvand behrouzyar. (10-11th July 2016), “Effect of seed priming with Zn, Mn and B in varied concentrations on Durum Wheat”, 4th international conference on science and engineering. Rome-Italy. 2016-07-10 (Oral)
 •  Hamideh Shirvani Sarakhsi, Mehrdad Yarnia and Reza Amirnia. (2010), “Effect of nitrogen foliar application in different concentration and growth stage of corn (Hybrid 704)”, CABI: J of Advances in Environmental Biology. 4(2): 291-298, ISSN: 1995-0756. (Google Scholar)
 •  Akbar Rezaie, Mojtaba Jafarzadeh Kenarsari and Hamideh Shirvani Sarakhsi. (2013), “Effects of seed density, cutting number and row spacing on grain yield and its components of Persian clover (Trifolium resupinatum)”, J of Advances in Environmental Biology, 7(1): 159-163, ISSN: 1995-0756. (Google Scholar)
 •  Hamideh Shirvani Sarakhsi and Ebrahim Khalilvand Behrouzyar. (2014), “Effect of seed priming with Zn, Mn and B in different concentrations on yield and yield components of wheat (Triticum Durum)”, CABI: International Journal of Biosciences | IJB |, 5(9): 332-339, ISSN: 2220-6655. (Google Scholar)
 •  Hamideh Shirvani Sarakhsi and MirHamid Shirvani Sarakhsi. (2014), “Influence of Foliar Application of Urea on Yield and the Other Characteristics of Corn (704)”, CABI: J of Advances in Environmental Biology, 8(17): 53-59, ISSN: 1995-0756 (Google Scholar)
 •  Hamideh Shirvani Sarakhsi. (2end February 2024), “The Role of Graphite Carbon Nitride in Reducing the Toxicity of Chromium (VI)”, 14th international Conference on Agricultural Science, Environment, Urban and Rural Development. Tbilisi-Georgia. 2024-02-02 (Oral)

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • تاثیر غلظت های مختلف پرایمینگ بذر با عناصر روی، منگنز و بر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم durum نوع طرح: بنیادی مشخصات موضوعی طرح 1_ عنوان به فارسی : اثر پرایمینگ بذر با عناصر روی ، منگنز و بور در غلظت های مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (durum) 2_ عنوان به انگلیسی: Effect of seed priming with Zn, Mn and B in different concentration on yiel (1390)

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه ارومیه1400-تاکنون
 • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت دانشگاه آزاد تبریز1387-1389
 • کارشناسی مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد تبریز1381-1385

سوابق شغلی و تخصصی

 • آزمون ادواری (1386-1386)
 • کارورز جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی (1387-1388)
 • کارمند جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی (1388-1393)
 • پژوهشگر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (2010-2017)
 • مجری طرح پژوهشی (2011-2012)
 • دبیر زیست شناسی و زبان انگلیسی (2018-2019)
 • مشاور شرکت مهندسی گل آذر ارسباران (2014-2020)
 • مشاور فنی گلخانه (1387-1388)

جوایز و افتخارات

 • مسابقات قصه نویسی رتبه اول ناحیه 3 تبریز (1379)
 • مسابقات علمی مدارس دوره ابتدایی
 • المپیاد ریاضی پنجم ابتدایی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دیجیتال مارکتینگ - دانشگاه ارومیه (1402)
 • نهایت بهره وری - دانشگاه ارومیه (1402)
 • افزایش اعتماد به نفس و رفع خجولی - دانشگاه ارومیه (1402)
 • تجزیه و تحلیل آماری در پژوهشهای کشاورزی - دانشگاه آزاد کرج (1391)
 • photoshop - کانون دانش آموزی نصر زیر نظر آموزش و پرورش (1388)
 • Excel - کانون دانش آموزی نصر زیر نظر آموزش و پرورش (1387)
 • word - کانون دانش آموزی نصر زیر نظر آموزش و پرورش (1387)
 • windows - کانون دانش آموزی نصر زیر نظر آموزش و پرورش (1386)
 • internet - کانون دانش آموزی نصر زیر نظر آموزش و پرورش (1386)
 • مبانی کامپیوتر - کانون دانش آموزی نصر زیر نظر آموزش و پرورش (1386)
 • EndNot - باشگاه پژوهشگران و نخبگان
 • SPSS - باشگاه پژوهشگران و نخبگان
 • SASS - ONLINE
 • MSTATC - ONLINE
 • powerpoint - کانون دانش آموزی نصر زیر نظر آموزش و پرورش
 • DOSS - کانون دانش آموزی نصر زیر نظر آموزش و پرورش
 • مقاله نویسی - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • نقاشی با رنگ روغن - کانون دانش آموزی نصر زیر نظر آموزش و پرورش

سایر موارد

 • مدرک ICDL 2. دوره های مهارت آموزی در فنی و حرفه ای
 • مدرک پرورش دهنده قارچ دکمه ای. دوره های مهارت آموزی در فنی و حرفه ای
 • مدرک امداد و کمک های اولیه از هلال احمر