شهرام مهری

استادیار

Researcher ID: (331402)

50
2
2
1
1
4
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  "Species Relationship and Population Differentiation in Erodium (Geranaiceae) Species Using SCoT Molecular Markers", Allerton Press, (2021), Vol 55, No 4: 368-378

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب بررسی خصوصیات اکولوژیکی گیاهان داروئی (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1397 - فارسی
  • کتاب اثرات گیاهان داروئی بر بیماری دیابت (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1397 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در عضو هیات علمی (1380-1400)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر استان، شهرستان و واحد (1400)
  • پژوهشگر برتر استان، شهرستان و واحد (1399)
  • پژوهشگر برتر استان، شهرستان و واحد (1397)
  • پژوهشگر برتر شهرستان و واحد (1395)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • کنگره زراعت و اصلاح نباتات - انجمن زراعت و اصلاح نباتات (1380)