یاسین محمدی

Researcher ID: (428545)

2
1
3
3
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تالیفات

  • کتاب کنترل و گواهی بذر (دیباگران) - 1392 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس فنی بذر (1394-1400)
  • مدیر فنی بذر (1400-تاکنون)
  • سابقه تدریس در مدرس (1398-تاکنون)