ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم فائزه زعفریان

Faezeh Zafarian

استادیار - زراعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178997)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی فائزه زعفریان در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات فائزه زعفریان در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش آللوپاتی در تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم هاهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
2دریافت فایل PDF مقالهپاسخ ساختار کانوپی ذرت و سویا به رقابت با علف های هرز در سیست مهای کشت مخلوطسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
3دریافت فایل PDF مقالهکشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو علف هرز تاج خروس و تاتورهسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی پارامترهای رشد رویشی موثر در قابلیت رقابتی ارقام سویا با علف هرزسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
5دریافت فایل PDF مقالهرقابت نوری در کشت مخلوط ذرت و سویا تحت تنش علف هرزسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
6دریافت فایل PDF مقالهتوزیع عمودی ماده خشک درکشت مخلوط سویا با ریحان Ocimum basilicum L. و گاوزبان Borago officinalis Lششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان کنترل علف های هرز مزارع ذرت با استفاده از گیاهان پوششیدومین سمینار ملی امنیت غذایی1391
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سویه های مختلف قارچ میکوریزا روی غلظت برخی عناصر غذایی بذر جودومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکردسویا ریحان و گاوزبان تحت نسبت های مختلف کشت مخلوطدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
10دریافت فایل PDF مقالهتوانایی ارقام سویا در کاهش رشد علف‌های هرزدومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی1391
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات شاخص کلروفیل برگ سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی در مراحل مختلف رشد تحت شرایط کشت مخلوطسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
12دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی افت عملکرد سویا تحت دوز علف کش بنتازون در رقابت با تراکم های گاو پنبهپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
13دریافت فایل PDF مقالهپاسخ گاوپنبه در تراکم های مختلف به دزهای علف کش بنتازون در رقابت با سویاپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر عمق دفن بذر، دما و نور روی جوانه زنی دو گونه شقایقپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر غلظت های مختلف جیبرلیک اسید (3 GA) بر شکست خواب بذر سه گونه دم روباهیپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نسبت های جایگزینی کشت مخلوط ذرت با ریحان و گاوزبان اروپایی بر زیست توده و تراکم علف های هرزپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گیاهان پوششی و علف های هرز روی برخی از خصوصیات زراعی و مورفولوژی ذرتپنجمین همایش علوم علف های هرز ایران1392
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان های مختلف برداشت پابرگ روی خصوصیات کمی و کیفی سایر چین های توتون ویرجینیانهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روش های مختلف کنترل جوانه های جانبی در چین های مختلف توتو ن ویرجینیا (کوکر-‐ ۳۴۷)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد زراعت مخلوط ذرت و سویادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
21دریافت فایل PDF مقالهگیاهان هرزمهاجم چالشی فراموش شدهدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی انتقال مجدد ماده خشک در آرایش کشت دو ردیفه ذرت تحت تاثیر تراکم و تقیط کود و نیتروژنهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر غلظت های مختلف نیترات پتاسیم ((KNO(3) بر شکست خواب بذر سه گونه دمروباهیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی کلروفیل ذرت و گیاهان پوششی تحت رقابت با علف های هرزهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
25دریافت فایل PDF مقالهبرهمکنش دوزهای علف کش بنتازون بر رقابت همزمان گاوپنبه - سویاهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر غلظت های مختلف نیترات پتاسیم ((KNO(3) بر شکست خواب بذر سه گونه دم روباهیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص کلروفیل ذرت و گیاهان پوششی تحت رقابت با علف های هرزهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
28دریافت فایل PDF مقالهاثر عمق کاشت بذر بر سبز شدن گیاهچه دو گونه شقا یقهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
29دریافت فایل PDF مقالهعلف های هرز با کاربرد دارویی: استفاده از نقش اکولوژیک تنوع زیستی کشاورزی در اگرو اکوسیستم هاهمایش ملی گیاهان دارویی1389
30دریافت فایل PDF مقالهراهبردهای مدیریتی در کنترل علف های هرز کنجدهمایش ملی گیاهان دارویی1389
31دریافت فایل PDF مقالهواکنش گیاه دارویی بابونه به تنش شوری و خشکیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
32دریافت فایل PDF مقالهاکوفیزیولوژی جوانه زنی بذر ازمک در شرایط تنش خشکی و شوریاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه زولنگEryngium caeruleum تحت تاثیر همزیستی میکوریزایی و کاربرد ازتوباکتر در تراکمهای مختلف کاشتاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیرph برجوانه زنی بذرعلف هرزنیلوفرپیچ ipomoea purpureaدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
35دریافت فایل PDF مقالهتغییرات توزیع عمودی شاخص کلروفیل برگ گیاه کنجد تحت شرایط رقابت با علفهای هرزدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص کلروفیل برگ کنجد تحت تنش خشکی و محلولپاشی نیترات کلسیمکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر عمق کاشت بر جوانهزنی بذر علف هرز نیلوفرپیچ Ipomoea purpureaکنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اعماق مختلف کاشت و ارتفاع غرقاب بر جوانه زنی بذر گچدوست چلچراغیپنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم کلزا روی خصوصیات رشدی ارشته خطایی تحت مقادیر مختلف کود نیتروژنپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1396
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرگذاری بیوچار و باکتری سودوموناس پوتیدا (Pseudomonas putida) بر تغییرات عمودی شاخص سبزینگی سورگوم علوفه ای تحت تنش کادمیمدومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بیوچار و اسیدسالیسیلیک بر شاخص سبزینگی سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) در آلودگی خاک به عنصر سنگین سربدومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398

مقالات فائزه زعفریان در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 54 بار

نمودار تولید سالانه مقالات فائزه زعفریان

تماس با فائزه زعفریان


به اشتراک گذاری صفحه فائزه زعفریان

پشتیبانی