آقای دکتر علی اسحق بیگی

Dr. Ali Eshaghbeigi

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (439346)

37
1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی