آقای دکتر مجید سبزپوشانی

Dr. Majid Sabzpooshani

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (9867)

61
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی