مطالعه و بررسی میزان تاثیر سایبان غیر ساختمانی در کاهش بار برودنی ساختمان

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 6,419

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB05_055

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1384

چکیده مقاله:

استفاده از سایبانها یکی از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی در ساختمانها است که در دنیا از جایگاه ویژ ه ای برخوردار است . سایبانها در دو گروه کلی سایبانهای ساختمانی و سایبانهای غیر ساختمانی تعریف و دسته بندی می شوند. سهولت نصب، زیبایی و کا رکرد مناسب و همچنین قابلیت تنظیم اکثر انواع سایبانهای غیر ساختمانی ، باعث استفاده گسترده از این سایبانها شده است . در این مقاله ابتدا انواع سایبانهای غیر ساختمانی معرفی و دسته بندی شده و سپس با توجه به اینکه در ایران از میان انواع سایبانهای غیر ساختمانی، است فاده از سایبان پرده کرکره ای ( Venetian Blinds)، متداول تر است تاثیر این نوع سایبان مورد بررسی قرار گرفته است. سایبان پرد ه کرکره ای دارای انواع مختلف داخلی (Internal)، خارجی (External)، و میانی (Interpane) (نصب بین دو شیشه پنجره ) است. اثر زاویه تیغه ها و رنگ آنها و موقعیت نصب پرده کرکره نسبت به پنجره در ورود انرژی گرمایی خورشید به داخل ساختمان بررسی می شود. در نهایت موقعیت پیشنهادی برای نصب این نوع سایبان به منظور بهینه س ازی مصرف انرژی سالیانه ساختمان ارائه میگردد

نویسندگان

حسین خراسانی زاده

دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی ، گروه مهندسی مکانیک