آقای دکتر فرزاد محمدخانی

Dr. Farzad Mohammadkhani

استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (80995)

17
6
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی