آقای دکتر حمید نیازمند

Dr. Hamid Niazmand

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180463)

79
25
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی