آقای دکتر علیرضا زاهدی

Dr. Alireza Zahedi

عضو هیات علمی دانشکده فناوریهای نوین گروه سیستم‌های انرژی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (335179)

16
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی