آقای مصطفی زاهدی فر

Mostafa Zahedi Far

دانشیار دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181335)

25
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی