خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,823
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 756
رتبه علمی در کل کشور: 183
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 5
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

تاثیر محلول پاشی هورمون اسپرمیدین بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه بومادران تحت تنش شوری نوشته زهره امامی بیستگانیتاثیر اسپرمین بر برخی واکنشهای گیاه بومادران (Achillea millefolium L.) تحت سطوح تنش خشکی نوشته زهره امامی بیستگانیارزیابی راندمان انتقال و تلفات آب در کانال های انتقال آب با پوشش ژئوممبران HDPE در شبکه های آبیاری زاینده رود، مغان و کرمان نوشته علیرضا مامن پوشتاثیر استفاده چند باره ازکمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر برخی ویژگی های خاک و عملکرد ذرت (Zea mays L.) در رودشت اصفهان نوشته علیرضا مرجوی و پریسا مشایخیبررسی اثر کارخانه سیمان سپاهان بر آلودگی فلزات سنگین در خاک های منطقه دیزیچه اصفهان نوشته حمیدرضا رحمانی و زهرا خان محمدیفاصله بهینه نوار در آبیاری قطره ای نواری و بهرهوری آب گندم در بافت خاک لومی نوشته مسعود فرزام نیا و مختار میران زادهتاثیر شیمیایی کودهای آلی کمپوست زباله و لجن فاضلاب بر خاک و گیاه گندم نوشته علیرضا مرجوی و پریسا مشایخیبررسی تاثیرنانو اکسید سیلیسیوم پوشش داده شده با اسیدهیومیک برعملکرد، ترکیب یونی و تحمل به شوری سیاه دانه(Nigella sativa L.) نوشته حمید ملاحسینی و سعید دوازده امامیبرآورد رطوبت ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم گیاه با استفاده از داده های استوانه های دوگانه و حل عددی معکوس در بافت های مختلف خاک نوشته پریسا مشایخیبررسی سه روش غیر مستقیم در برآورد منحنی مشخصه رطوبتی خاک نوشته پریسا مشایخیبررسی تاثیر بستر کشت آلی و گیاهی و عنصر سیلیسیوم بر خصوصیات عملکرد و اجزا آن در توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria ×ananassa Duch. cv. Selva) تحت کشت بدون خاک نوشته علی اصغر شهابیاثرات استفاده از پساب فاضلاب شهری بر کیفیت آب زیرزمینی شمال اصفهان نوشته مهدی پناهی و حسین شریفیاثر زمان برداشت بر صفات مورفولوژیک و عملکرد لاین های امیدبخش سورگوم دومنظوره (Sorghum bicolor L. Moench) نوشته مسعود ترابیکاربرد مدل تصمیم گیری چندمعیاره در ارزیابی تناسب اراضی نوشته نورایر تومانیانبررسی اثر محل کاشت و زمان برداشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه داروئی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) نوشته لیلی صفائی و حسین زینلی و داود افیونیارائه مدل منطقه ای تحرک پوسته ای در حوضه خانمیرزا نوشته کوروش شیرانیارزیابی برخی محصولات سبزی و صیفی تولیدی اصفهان از نظر غلظت نیترات نوشته حمیدرضا رحمانی و زهرا خان محمدیبررسی آت اکولوژی گونه Eurotia ceratoides (L.) (CA). Mey در استان اصفهان نوشته محمدتقی فیضی و مرتضی خداقلی و مصطفی سعیدفرآت اکولوژی گونه مرتعی Smirnovia tukestana در استان اصفهان نوشته مریم مجیداقلمرو بیابان های استان اصفهان از جنبه اقلیم شناسی نوشته مرتضی ابطحی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

بررسیهای غلات در ایستگاه تحقیقاتی اصفهان: سال زراعی ‮‭56‬ ‮‭1355‬ (1356)گز خوانسار (1360)روش ساده درختکاری روی خطوط تراز (1361)برنامه ریزی بهره برداری و توسعه منابع آبی کشور 0 جهت ارایه در سمینار بررسی روشهای برنامه و بودجه ‮‭12 0‬ ‮‭15‬ اردیبهشت ماه ‮‭1361‬ (1361)بررسی مسایل زهکشی اصفهان ، جهت ارایه در سمینار آب کشور (1359)توسعه منابع آبی دشت گلپایگان جهت ارایه در دومین سمینار آب کشور (1360)گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات جنگلها و مراتع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان (1368)گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان (1368)گزارش پژوهشی سال ‮‭1367‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان (1368)توتستان چگونگی ازدیاد و پرورش نهال توت (1362)گزارش آفات و بیماریهای مهم انار در استان یزد (1365)طرح ایجاد وحدت رویه در اجرای پروژه های اداره مشارکت و بسیج مردمی "بخش منابع طبیعی" (1374)تعیین آب مورد نیاز بادام (1380)گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (1373)گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند (1373)گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات مهندسی زراعی (1372)گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان (1373)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات برنج مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات مهندسی زراعی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات خاک وآب (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند (1371)تعیین نیاز آب و کود ارقام گندم (عدل و آزادی) اصفهان ‮‭1359 - 1362‬ (1372)گزارش کارگاه آموزشی آفات، بیماریها و علفهای هرز برنج آذرماه ‮‭1376‬ اصفهان (1376)گزارش پژوهشی سال ‮‭1374‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان (1375)گزارش نهایی طرح بررسی اثر ازت ازت و فسفر بر روی ارقام پنبه اصفهان سال ‮‭1369 -71‬ (1376)گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1373)بررسی تاثیر کیفیت آب بر عملکرد محصول گندم (1376)اثر مواد اصلاح کننده بر روی خواص شیمیایی خاک ایستگاه رودشت (1378)

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

تاکنون 1 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به صورت زیر است: