ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای حسین بتولی

Hossein Batooli

استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185535)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی حسین بتولی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات حسین بتولی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاصلاح و احیاء مراتع اشنان خیز، با استفاده از روش بهره برداریدومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی1375
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف گیاه Hypericum Scabrum از منطقه کاشانهمایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی1388
3دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مواد تشکیل دهنده روغن های اسانسی حاصل از برگ های گیاه (کاکوتی کوهی) Ziziphora clinopodioidesششمین همایش سراسری علوم پایه1386
4دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of antioxidant activity of methanol extracts from different organs of Ajuga chamaecistus subsp. Scopariaدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات ضد اکسیدانی گیاه Mindium laevigatum (Vent) Rech.f. & Schiman-Czeika (گل شکافته) از منطقه کاشاندومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقایسه ای فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی جغجغه (Prosopis Farcta) از دو منطقه زابل و کاشاندومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیبات اسانس و ارزیابی فعالیت انتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره های متانولی و هیدروالکلی Salvia hydrangea از منطقه کردستاندومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات کل فنلی عصاره های مختلف از گیاه Salvia multicaulis Vahl از دو منطقه جغرافیایی ایراندومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
9دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ترکیبات اسانس و ارزیابی خواص ضد میکروبی سه عصاره متفاوت از گیاه Salvia multicaulis Vahl از دو منطقه اراک و کردستاندومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تکثیر جنسی و جوانه زنی درختچه پنج انگشتهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های شکستن خواب بذر درختچه پنج انگشتهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
12دریافت فایل PDF مقالهکاربست نهاده های کشاورزی به منظور به زراعی درختچه زرین گل در راستای استفاده آن در منظرسازی فضای سبز شهریهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تکثیر درختچه زرین گل (Sophora mollis (Royle) Backer)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
14دریافت فایل PDF مقالهجایگاه گیاهان پرچین و هرس پذیر در طراحی و منظرسازی فضای سبز شهریهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد جوانه زنی و خواب بذر درختچه زرین گل (Sophora mollis (Royle) Backer)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
16دریافت فایل PDF مقالهتکثیر جنسی درختچه زرین گل Sophora mollis (Royle) Backerهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تکثیر جنسی و جوانه زنی درختچه پنج انگشت (Vitex pseudo- Negundo(Hausskn.) Hand-Mzt)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های شکستن خواب بذر درختچه پنج انگشت (.Vitex pseudo-Negundo(Hausskn Hand-Mzt)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای اثرات ضد میکروبی و سمیت سلولی گیاه Prosopis farcta از دو منطقه زابل و کاشاناولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
20دریافت فایل PDF مقالهGC-Mass analysis of the volatile components and antioxidant activity of Prosopis farcta from tow areas of Iranاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
21دریافت فایل PDF مقالهComparative evaluation of antioxidant activity of Stachys lavandulifolia from two areas of Iranاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایهس ای اثرات ضد میکروبی و سمیت سلولی ریشه و سرشاخه گل دار گیاه آدمک از منطقه بروجناولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آنتی اکسیدانی ریشه و سرشاخه های گل دار گیاه آدمکاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای ترکیبات فرار ریشه و سرشاخه های گل دار گیاه آدمک از منطقه بروجناولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
25دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ترکیبات موجود در اسانس گونه Eucalyptus oleosa بدست آمده با استفاده از روش تقطیر با آب و استخراج با سیال فوق بحرانی دی اکسید کربنهمایش ملی گیاهان دارویی1389
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره سیب گلاب بومی منطقه کاشانهمایش ملی گیاهان دارویی1389
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره متانولی Eucalyptus loxophlebaهمایش ملی گیاهان دارویی1389
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی و انتی میکروبی اسانس و عصاره متانولی Eucalyptus oleosaهمایش ملی گیاهان دارویی1389
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره متانولی Eucalyptus proceraهمایش ملی گیاهان دارویی1389
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی اسانس و عصاره متانولی Eucalyptus Largiflorens F. Muellهمایش ملی گیاهان دارویی1389
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اجزای اسانس گل و دانه گیاه Vitex pseudo- negundo از منطقه کاشاناولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی اجزاء تشکیل دھنده اسانس گیاه آویشنک منطقه کاشاناولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت1396
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع زیستی گیاھان دارویی و اسانس دار گستره بیابان ھای آران و بیدگلاولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت1396
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی توانمندی شورھزارھای بیابانی آران و بیدگل در تولید ماده قلیائی کلیات با تاکید بر موارد مصرف سنتی آناولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت1396
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی مواد موثره سه گیاه داروئی خشکی پسند منطقه بیابانی آران و بیدگلاولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت1396

مقالات حسین بتولی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 142 بار

نمودار تولید سالانه مقالات حسین بتولی

تماس با حسین بتولی


به اشتراک گذاری صفحه حسین بتولی

پشتیبانی