خانم سعیده مویدفر

Saeede Mavidfar

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه حائری میبد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183588)

43
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی